Din Elektriker & El-installatør Århus

Jordvarme kan også køle

Den ny administrationsbygning ved Skagen Varmeværk har passiv køling via jordvarmeanlægget - det giver bedre indeklima og sparer mange penge.

“SOM FORSYNINGSVIRKSOMHED har vi en forpligtelse til at hjælpe vores kunder med at spare på energien, og da vi selv skulle bygge ny administration, ville vi gerne vise, hvor energieffektivt det kan gøres,” forklarer driftsleder Jan Diget, Skagen Varmeværk. Derfor skulle energioptimering tænkes ind i byggeriet.

Valget faldt på en løsning fra entreprenørfirmaet Trigon, hvor opvarmningen om vinteren sker med returvand fra byens fjern- varme og nedkølingen om sommeren sker ved hjælp af et jordvarmeanlæg.

Især kølingen ville blive dyrt med konventionel aircondition. Bygningen med de forholdsvis store vinduespartier havde et beregnet kølebehov på 7 kW, men ved at kombinere jordvarmeslanger placeret i det højtstående grundvand med en luft-vand varmepumpe, der udnytter nattekulden, klares hele kølingen med tre cirkulationspumper, der tilsammen bruger 210 W eller 3 pct.

Kølingen af de enkelte rum i bygningen sker ved passiv køling med slanger i gulve og lofter tilkoblet varmevekslere, så de både kan anvendes til opvarmning og køling. Med passiv køling og opvarmning undgås træk. Temperaturen kan styres individuelt i hvert enkelt lokale. 

Opvarmningen sker med returvand fra fjernvarmen.

Opvarmningen sker med returvand fra fjernvarmen. Det er 40 grader varmt, hvorefter kontorhuset trækker 10 grader mere ud og sender vandet tilbage i varmeværket ved 30 grader.

Ud over, at det er “gratis” varme fra returvandet, så betyder den ekstra afkøling af vandet, at varmeværket kan udnytte naturgassen 12 pct. bedre, fordi vandet er under kondenseringspunktet. 

El-installation, Tele & Data, Alarm & sikring og service samlet på ét og samme sted. Hos os er alle kunder lige vigtige og ingen kommer eller ringer forgæves.


Martin Rosborg - Indehaver

Vores mål er

  • At hjælpe vores kunder med tidsvarende løsninger.

  • At sikre vores kunder skræddersyede installationsløsninger.

  • At imødekomme enhver byggeriopgave med tekniske og elektriske installationer.

  • At yde vores kunder god og daglig service.

Content

Contact me

Kontakt os

Elmegårdsvej 2
  8361 Hasselager
   
Tlf. 86 27 08 66
post@rosborg.dk